Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magda Johansson Worobiec
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand Magda Johansson Worobiec

Namn:Magda Johansson Worobiec
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, E511, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magda Johansson WorobiecHälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand Magda Johansson Worobiec

Namn:Magda Johansson Worobiec
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, E511, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magda Johansson Worobiec