Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Examenshandläggare Mira Markovinovic

Namn:Mira Markovinovic
E-post:
Telefon: 040-66 57501
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2031, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Mira Markovinovic