Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Edman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Doktorand Kristina Edman

Namn:Kristina Edman
E-post:
Telefon: 040-6657836
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 446, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Edman