Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Oscar Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Universitetsadjunkt Oscar Andersson

Namn:Oscar Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657896
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 425, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Oscar Andersson

Jag disputerade i socialantropologi vid Lunds universitet 2003. Mina forskningsområden sträcker sig från historisk arkivforskning om Chicagoskolan i sociologi till samtida empirisk forskning om ungdomsgrupper i Malmö och Simrishamn. Min forskning om Chicagoskolan inkluderar både en helt ny och utökad upplaga av min doktorsavhandling och omfattande introduktioner till svenska översättningar av samhällsvetenskapliga klassiker i forskningstraditionen. De empiriska studierna av ungdomsgrupper har dels handlat om en uppmärksammad social intervention för ungdomsbrottslingar i Malmö stad, dels om frågor kring delaktighet och hälsa i Simrishamn.Short description in English:

I defended my doctoral thesis in Social Anthropology at Lund University in 2003. My research topics extends from historical archival research about the Chicago School of Sociology to contemporary empirical research about youth groups in Malmö and Simrishamn. My research about the Chicago School includes both a totally new and expanded edition of my doctoral thesis and extensive introductions to Swedish translations of classics in the Chicago School tradition. The empirical studies of youth groups has on the one hand been about a noticed social intervention for juvenile delinquents in Malmö, and on the other hand about questions concerning participation and health in Simrishamn.


Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Oscar Andersson

Namn:Oscar Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657896
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 425, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Oscar Andersson

Jag disputerade i socialantropologi vid Lunds universitet 2003. Mina forskningsområden sträcker sig från historisk arkivforskning om Chicagoskolan i sociologi till samtida empirisk forskning om ungdomsgrupper i Malmö och Simrishamn. Min forskning om Chicagoskolan inkluderar både en helt ny och utökad upplaga av min doktorsavhandling och omfattande introduktioner till svenska översättningar av samhällsvetenskapliga klassiker i forskningstraditionen. De empiriska studierna av ungdomsgrupper har dels handlat om en uppmärksammad social intervention för ungdomsbrottslingar i Malmö stad, dels om frågor kring delaktighet och hälsa i Simrishamn.Short description in English:

I defended my doctoral thesis in Social Anthropology at Lund University in 2003. My research topics extends from historical archival research about the Chicago School of Sociology to contemporary empirical research about youth groups in Malmö and Simrishamn. My research about the Chicago School includes both a totally new and expanded edition of my doctoral thesis and extensive introductions to Swedish translations of classics in the Chicago School tradition. The empirical studies of youth groups has on the one hand been about a noticed social intervention for juvenile delinquents in Malmö, and on the other hand about questions concerning participation and health in Simrishamn.