Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Falkman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor Peter Falkman

Namn:Peter Falkman
E-post:
Telefon: 040-6657881
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Falkman