Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elin Carlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Elin Carlsson

Namn:Elin Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657795
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elin Carlsson