Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Staffan Krook
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-koordinator Staffan Krook

Namn:Staffan Krook
E-post:
Telefon: 040-6657488
Webb:http://homeweb.mah.se/~hsstkr/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Staffan Krook

Staffan Krook, IT-koordinator, fil. mag. matematik, fysik. Service Level Manager på IT-avdelningen.Short description in English:

Msc, IT-coordinator, Lecturer, Mathematics, Physics.