Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Folestam
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Kvalitetskoordinator Susanne Folestam

Namn:Susanne Folestam
E-post:
Telefon: 040-6657151
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F126, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Folestam