Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Folestam
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator Susanne Folestam

Namn:Susanne Folestam
E-post:
Telefon: 040-6657151
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F126, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Folestam

Jag är kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa och samhälle med arbetsuppgifter såsom planering, genomförande och uppföljning av fakultetens kvalitetsstrategi samt verksamhet i enlighet med strategin. Jag verkar även som strategiskt ledningsstöd vid fakulteten, främst till dekan, ledningsgrupp och fakultetsstyrelsen.