Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Rosenthal
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Administrativ assistent Susanne Rosenthal

Namn:Susanne Rosenthal
E-post:
Telefon: 040-6657811
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F318, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Rosenthal