Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur IT-tekniker Vedran Boskovic

Namn:Vedran Boskovic
E-post:
Telefon: 040-66 57419
Hämtställe:74
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:U311, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Vedran Boskovic