Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vedran Boskovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur IT-ingenjör Vedran Boskovic

Namn:Vedran Boskovic
E-post:
Telefon: 040-6657419
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6390, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vedran Boskovic