Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vedrana Vejzovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Vårdvetenskap --- Universitetslektor, biträdande Vedrana Vejzovic

Namn:Vedrana Vejzovic
E-post:
Telefon: 040-6657446
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F402, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vedrana Vejzovic

Vedrana Vejzovic universitetslektor (Dr med vet), vid Institutionen för vårdvetenskap. Fokus på hennes forskning är pediatrisk omvårdnad ur barnets perspektiv.Short description in English:

Vedrana Vejzovic (PhD) is senior lecturer.at the Department of Care Science The main focus of her research is peadiatric care from child´s perspective.


Vårdvetenskap --- Universitetslektor, biträdande Vedrana Vejzovic

Namn:Vedrana Vejzovic
E-post:
Telefon: 040-6657446
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F402, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vedrana Vejzovic

Vedrana Vejzovic universitetslektor (Dr med vet), vid Institutionen för vårdvetenskap. Fokus på hennes forskning är pediatrisk omvårdnad ur barnets perspektiv.Short description in English:

Vedrana Vejzovic (PhD) is senior lecturer.at the Department of Care Science The main focus of her research is peadiatric care from child´s perspective.