Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Viktoria Supranovich
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Administrativt kansli --- Studieadministratör Viktoria Supranovich

Namn:Viktoria Supranovich
E-post:
Telefon: 040-6657820
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F118, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Viktoria Supranovich