Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jimmy Offesson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Jimmy Offesson

Namn:Jimmy Offesson
E-post:
Telefon: 040-6657849
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jimmy Offesson