Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör Anita Marttila

Namn:Anita Marttila
E-post:
Telefon: 040-6657345
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anita Marttila

Administratör för kurser och program på Institutionen för språkstudier samt för Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) på Malmö högskola.Short description in English:

Administrator for the courses and programmes at the Department of Language and Linguistics.