Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anita Marttila
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Högskoleadministratör Anita Marttila

Namn:Anita Marttila
E-post:
Telefon: 040-6657345
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anita Marttila

Studieadministratör på Centrum för akademiskt lärarskap vid Fakulteten för lärande och samhälle samt administratör för Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) på Malmö universitet.Short description in English:

Student administrator at the Centre for Teaching and Learning at the Faculty of Teaching and Learning at Malmö University.