Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Högskoleadministratör Anita Marttila

Namn:Anita Marttila
E-post:
Telefon: 040-66 57345
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Anita MarttilaAdministratör för kurser och program på Institutionen för språkstudier samt för Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) på Malmö högskola.

Short description in English:
Administrator for the courses and programmes at the Department of Language and Linguistics.