Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anita Marttila
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör Anita Marttila

Namn:Anita Marttila
E-post:
Telefon: 040-6657345
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anita Marttila

Administratör för kurser och program på Institutionen för språkstudier samt för Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) på Malmö högskola.Short description in English:

Administrator for the courses and programmes at the Department of Language and Linguistics.