Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personal och lön --- HR-specialist Anne Olsson

Namn:Anne Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657374
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3027, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Anne Olsson