Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anne Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- HR-specialist Anne Olsson

Namn:Anne Olsson
E-post:
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3027, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anne Olsson