Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Studieadministratör Åsa Ulemark

Namn:Åsa Ulemark
E-post:
Telefon: 040-66 57212
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Åsa UlemarkAdministrativ internationell koordinator, inresande utbytesstudier vid Globala politiska studier (GPS)och Konst, kultur och kommunikation (K3). Studieadministratör för Communication for Development.

Short description in English:
Administrative International Coordinator, incoming exchange studies at the Department of Global Political Studies (GPS) and the School of Arts and Communication (K3). Student Services Assistant, Communication for Development.