Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Ulemark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Studieadministratör Åsa Ulemark

Namn:Åsa Ulemark
E-post:
Telefon: 040-6657212
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Ulemark

Administrativ internationell koordinator, inresande utbytesstudier vid Globala politiska studier (GPS)och Konst, kultur och kommunikation (K3). Studieadministratör för Communication for Development.Short description in English:

Administrative International Coordinator, incoming exchange studies at the Department of Global Political Studies (GPS) and the School of Arts and Communication (K3). Student Services Assistant, Communication for Development.