Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Darius Degher
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt Darius Degher

Namn:Darius Degher
E-post:
Webb:http://dariusdegher.blogspot.com (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Darius Degher

I teach creative writing at K3. I have an M.A. in creative writing from Lancaster University in the U.K. and a B.A. in English and American literature from the University of California, Los Angeles (UCLA).

My poetry has been published in many magazines in both the U.K. and the U.S. Please visit dariusdegher.com.

I'm also the editor of Malmö University's online literary magazine Shipwrights, the review of "de-centered" English, a literary journal for second-language English authors. Please visit www.mah.se/shipwrights. There are lots of great local and international short stories, poems, and essays there.