Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Darius Degher
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion Universitetsadjunkt Darius Degher

Namn:Darius Degher
E-post:
Webb:http://dariusdegher.blogspot.com (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Darius Degher

I teach creative writing, academic writing, and literary studies at IMER. I have an M.A. in creative writing from Lancaster University in the U.K. and a B.A. in English and American literature from the University of California, Los Angeles (UCLA). I'm a poet. My poetry has been published in many magazines in both the U.K. and the U.S. Please visit my poetry spot at http://dariusdegher.blogspot.com/. I'm also the editor of Malmö University's online literary magazine Shipwrights, the review of "de-centered" English, a literary journal for second-language English authors. Please visit www.mah.se/shipwrights. There are lots of great local and international short stories, poems, and essays there.