Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Damian Finnegan
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Damian Finnegan

Namn:Damian Finnegan
E-post:
Telefon: 040-6657309
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Orkanen, B336, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Damian Finnegan
Short description in English:

Coordinator of the Language Editing Group at Malmö University. Coordinator of The Writing Unit at Malmö University. Teaches writing courses at undergraduate, graduate and post-graduate levels.