Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Högskoleadministratör Ingrid Alexandersson

Namn:Ingrid Alexandersson
E-post:
Telefon: 040-6657331
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingrid Alexandersson

Ingrid Alexandersson, studieadministratör för Freds- och konfliktvetenskap, Peace and Conflict studies, Förvaltningsrätt. Registrator.