Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Högskoleadministratör Ingrid Alexandersson

Namn:Ingrid Alexandersson
E-post:
Telefon: 040-66 57331
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Ingrid AlexanderssonIngrid Alexandersson, studieadministratör för Freds- och konfliktvetenskap, Peace and Conflict studies, Förvaltningsrätt. Registrator.