Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jean Hudson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Jean Hudson

Namn:Jean Hudson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jean Hudson

PhD English LinguisticsShort description in English:

My keenest research interest is in the area of idiomaticity. I seek to contribute to an alternative description of the structure of English in terms of semantic and syntactic patternings rather than as a combination of words (building bricks) and grammar (mortar).