Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Blyrup
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-administratör Karin Blyrup

Namn:Karin Blyrup
E-post:
Telefon: 040-6657561
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3028J, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Blyrup