Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för språkstudier --- Universitetsadjunkt Lars Lindhagen

Namn:Lars Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-66 57353
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Lars Lindhagen