Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lasse Lindhagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Lasse Lindhagen

Namn:Lasse Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-6657353
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lasse Lindhagen