Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Isaksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 2 Universitetsadjunkt Lena Isaksson

Namn:Lena Isaksson
E-post:
Telefon: 040-6657290
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 10, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Isaksson

Lena Isaksson, jur. kand., undervisar i förvaltningsrätt, mänskliga rättigheter och internationell rätt på Globala politiska studier (GPS). Internationell koordinater, arbetsmillöombud och SACO-representant på KS.