Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Universitetsadjunkt Lena Isaksson

Namn:Lena Isaksson
E-post:
Telefon: 040-66 57290
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 10, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Lena IsakssonLena Isaksson, jur. kand., undervisar i förvaltningsrätt. Praktikkoordinator på Globala politiska studier (GPS).