Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Universitetsadjunkt Lena Karlbrink

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-66 57310
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 10, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Lena KarlbrinkÄmneskoordinator för mänskliga rättigheter på GPS och internationell akademisk koordinator. Är folkrättsjurist och undervisar på mänskliga rättighetsutbildningen vid institutionen för globala politiska studier, inom bl.a folkrätt och MR, medborgerliga och politiska rättigheter, regionala rättssystem och flyktingrätt. Är ansvarig för valbara kursen vid GPS "Internationell fred och säkerhet - folkrätt och internationell politik" (kurs om folkrättens tillämpning i internationell politisk kontext). Länk till publikationer (libris): http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Lena+Karlbrink&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Short description in English:
Course coordinator for human rights and international academic coordinator at GPS. Lecturer at human rights programmes at the institution of global political studies, teaching within a range of topics such as, human rights and public international law, civil and political rights, regional human rights systems and refugee law. Responsible for elective course at GPS "International peace and security - public international law and international politics" (a course covering international law and its application in international political context). Link to publications (libris): http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Lena+Karlbrink&f=simp&spell=true&hist=true&p=1