Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Karlbrink
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetsadjunkt Lena Karlbrink

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-6657310
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 10, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Karlbrink

Folkrättsjurist och enhetschef. Undervisar om folkrätt och mänskliga rättigheter och om EU law på institutionen för globala politiska studier/KS. Särskilt intresserad av frågor om MR och statsansvar, jurisdiktion och konflikter av normsystem. Är även ansvarig för valbara kursen vid GPS "Internationell fred och säkerhet - folkrätt och internationell politik" (kurs om folkrättens tillämpning i internationell politisk kontext). Länk till publikationer (libris): http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Lena+Karlbrink&f=simp&spell=true&hist=true&p=1Short description in English:

Lecturer at law and head of unit. Teaches in international law and EU law at department of global political studies - GPS (faculty of culture and society). Specialisation in human rights, state responsibilities, jurisdiction and conflicts of norms. Also responsible for elective course at GPS "International peace and security - public international law and international politics" (a course covering international law and its application in international political context). Link to publications (libris): http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Lena+Karlbrink&f=simp&spell=true&hist=true&p=1