Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisa Bjernhager
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Lisa Bjernhager

Namn:Lisa Bjernhager
E-post:
Telefon: 040-6657107
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisa Bjernhager

Jag arbetar främst med studenters skrivande inom olika utbildningar och med individuell rådgivning i Malmö högskolas studieverkstad. I mitt arbete har jag god nytta av min breda ämnesbakgrund, som bl.a. innefattar en fil. kand. i svenska och svenska som andraspråk samt en fil. kand. och forskarstudier i socialantropologi. Jag har lärarutbildning och har tidigare undervisat i bl.a. svenska på både folkhögskola och gymnasium. Dessutom har jag en master i pedagogik med inriktning mot studenters skrivande (Open University, Milton Keynes, England).