Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Louise Tregert
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Louise Tregert

Namn:Louise Tregert
E-post:
Telefon: 040-6657039
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Louise Tregert

Louise Tregert är administrativt ansvarig för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och MIM - Malmö Insitute for Studies of Migration, Diversity and Welfare. Besöksadress CTA, Ö Varvsg 9A Hus: Ubåtshallen, Hst 41. Rum U446.Short description in English:

Administrative director at Centre for Working life Studies and at MIM - Malmö Insitute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.