Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mia Kvist Blihagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Mia Kvist Blihagen

Namn:Mia Kvist Blihagen
E-post:
Telefon: 040-6658345
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8 ABV, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mia Kvist Blihagen