Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Broomé
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Per Broomé

Namn:Per Broomé
E-post:
Webb:http://www.mah.se/mim (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Broomé