Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för språkstudier --- Universitetsadjunkt Revaz Tchantouria

Namn:Revaz Tchantouria
E-post:
Telefon: 040-66 57085
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Revaz TchantouriaRevaz Tchantouria, PhD, har 3-årig Sovjetisk forskarexamen 1986 i komparativ och typologisk språkvetenskap. Akademisk grundutbildning (5-årig): filolog med inriktning på kaukasiska språk och lärare i ryska språket och litteraturen. Forskning med inriktning på baskiska och kaukasiska språk, bl a inom projekten underordnande satser i språk av olika typ. (HSFR) Språksituationen i Georgien (HSFR), Referensgrammatik för megrelska (RJ). Undervisning i ryska som främmande språk.

Short description in English:
Research interests: Caucasian languages: sociolinguistic and structural aspects. Teaching: Russian as a second language.