Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Brag
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetslektor Anna Brag

Namn:Anna Brag
E-post:
Webb:http://www.annabrag.se (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Brag

Konsthögskoleaexamen. Undervisar i konstnärlig gestaltning. Extern verksamhet: Konstnärlig verksamhet, utställningar, offentlig gestaltning m.m.