Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetsadjunkt, senior Christel Brost

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-6657875
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christel Brost

Christel Brost undervisar i grafisk design på Design och visuell communikation, DVK, Den fotografiska bilden och Visual communication. Chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Venue. Arbetar med externa uppdragsgivare tillsammans med studenterna. I år: Fotografi i fokus; AND THER WAS NO BLOOD en utställning som under året visats på Alingsås Konsthall, Galleri Spark i Köpenhamn, Galleri Monitor i Göteborg och under biennalen på Form/Design Center i Malmö. Arbetet har kommit till under handledning av Annika von Hausswolff på Högskolan för fotografi i Göteborg. Med detta arbete tar Christel sin Mastersexamen. Under våren avslutas dessutom det tvåriga forskningsprojekt som Christel deltagit i, Kommunikation kring el och vardagsfrågor.