Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Universitetsadjunkt, senior Christel Brost

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-66 57875
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Christel BrostChristel Brost undervisar i grafisk design på Design och visuell communikation, DVK, Den fotografiska bilden och Visual communication. Chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Venue. Arbetar med externa uppdragsgivare tillsammans med studenterna. I år: Fotografi i fokus; AND THER WAS NO BLOOD en utställning som under året visats på Alingsås Konsthall, Galleri Spark i Köpenhamn, Galleri Monitor i Göteborg och under biennalen på Form/Design Center i Malmö. Arbetet har kommit till under handledning av Annika von Hausswolff på Högskolan för fotografi i Göteborg. Med detta arbete tar Christel sin Mastersexamen. Under våren avslutas dessutom det tvåriga forskningsprojekt som Christel deltagit i, Kommunikation kring el och vardagsfrågor.