Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christel Brost
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Enhetschef/Universitetsadjunkt, senior Christel Brost

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-6657875
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christel Brost

Christel Brost undervisar i grafisk design på Design och visuell communikation, DVK, Den fotografiska bilden och Visual communication. Chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Venue. Arbetar med externa uppdragsgivare tillsammans med studenterna. I år: Fotografi i fokus; AND THER WAS NO BLOOD en utställning som under året visats på Alingsås Konsthall, Galleri Spark i Köpenhamn, Galleri Monitor i Göteborg och under biennalen på Form/Design Center i Malmö. Arbetet har kommit till under handledning av Annika von Hausswolff på Högskolan för fotografi i Göteborg. Med detta arbete tar Christel sin Mastersexamen. Under våren avslutas dessutom det tvåriga forskningsprojekt som Christel deltagit i, Kommunikation kring el och vardagsfrågor.