Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Studieadministrativ handläggare Erik Källoff

Namn:Erik Källoff
E-post:
Telefon: 040-66 57508
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2032, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Erik KälloffExamenshandläggare

Short description in English:
Degree Evaluation Officer