Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Universitetsadjunkt Håkan Magnusson

Namn:Håkan Magnusson
E-post:
Telefon: 040-66 57197
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Håkan MagnussonHåkan Magnusson jag är scenograf och konstnär med verksamheter i regionen. Just nu läser jag en master i teaterpedagogik i Köpenhamn/Berlin. På K3 undervisar jag i huvudsak i rumslig gestaltning i olika kontexter och olika metoder. Jag undervisar även i de kreativa processer som är kopplad till kulturproduktion i vid bemärkelse. Jag är k3 koordinator för Scenproduktion och sitter med i k3s ledningsgrupp. Jag är även inblandad i flera samarbeten med i huvudsak olika aktörer inom kultursektorn i regionen.