Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Inger Lindstedt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- --- Inger Lindstedt

Namn:Inger Lindstedt
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Inger Lindstedt

Inger Lindstedt är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, FD i Journalistik och masskommunikation, samt FL i Nordiska språk/Svenska. Hon var projektledare för forskningsprojektet MyNewsAndSportsMyWay, en interaktiv nyhetstjänst med shapeshifting media (i samarbete med SVT). Projektet var en del av EU-projektet New Millennium, New Media (http://www.ist-nm2.org/). Hon har även varit projektledare för forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor (finansierat av Elforsk, ELAN-programmet).Short description in English:

Inger Lindstedt is professor in Media- and Communication Studies. She has a Phd in Journalism and Mass Communication Studies, and a Lic.D in Scandinavian Languages/Swedish. Lindstedt has done extensive research on journalism, rhetoric, visual communication, and new media. She was project leader for the research project MyNewsAndSportsMyWay, an interactive news service with shapeshifting media (in collaboration with SVT, Swedish Public Broadcasting), a part of the EU-funded research project New Millennium, New Media (http://www.ist-nm2.org/). She has also been project leader for the research project Electricity in our everyday life, funded by Elforsk, Sweden.