Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefine Adolfsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt Josefine Adolfsson

Namn:Josefine Adolfsson
E-post:
Webb:http://www.josefineadolfsson.se (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefine Adolfsson

Kulturjournalistik, Radioproduktion.