Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mattias Nordberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Tekniker Mattias Nordberg

Namn:Mattias Nordberg
E-post:
Telefon: 040-6657122
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: NI, Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mattias Nordberg