Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikael Rundberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation Universitetsadjunkt Mikael Rundberg

Namn:Mikael Rundberg
E-post:
Telefon: 040-6657308
Webb:http://www.mah.se/comdev (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikael Rundberg

Interaktionsdesign (Malmö Högskola, K3), Kognitionsvetenskap (Lunds universitet). Interaktionsdesign och systemutveckling inom IKT och lärande (nätbaserad undervisning). Videokonferenser och föreläsningar via strömmande medier.

Undervisar i Rörlig bild och webcasting (KK431B) och New Media ICT and Development (Comdev)

Arbetar som webbmaster och webbpedagog för programmen Communication for Development och Media and Communication Studies samt på AKL medieverkstad. Resursperson för Canvas och It's Learning och undervisningsrelaterade webbresurser på KS.