Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Michael Svedemar
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Michael Svedemar

Namn:Michael Svedemar
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Michael Svedemar

Jag är systemvetare som arbetar med interaktionsdesign. • Just nu är jag medarbetare i Malmö högskolas medieverkstad där jag arbetar med högskolans pedagogiska utveckling i relation till vår virtuella och fysiska lärandemiljö. • Jag är också koordinator på K3 med ansvar för externa relationer inom grundutbildningen. I och med detta uppdrag har jag övergripande ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (praktik) vid K3. • Slutligen arbetar jag en del med fackliga uppdrag.Short description in English:

I have my background in System development and current I am a lecturer in Inter action design. What I am doing at Malmö University: • Coordinator with responsibility for external relations in the undergraduate program at K3. I have overall responsibility for sending K3 students on internships. • I´m working in Malmö University's media workshop. In the media workshop I´m working with the university's educational development in relation to our virtual and physical learning environment. • I am chairman of SACO-S at Malmö University and am also part of the board of SULF at Malmö University. 2015 -2018 I am chairing one of the sections in SULF Sweden (SUAF).