Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Paula Pragert
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Avdelningschef Paula Pragert

Namn:Paula Pragert
E-post:
Telefon: 040-6657111
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Paula Pragert

Paula Pragert är avdelningschef för ledningsstaben vid Malmö universitet.