Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Richard Topgaard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektledare Richard Topgaard

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Richard Topgaard

Richard är anställd på Universitetskansliet och arbetar primärt med forskningskommunikation. Uppdragsgivare är bl.a. forskningscentret IOTAP och forskningsplattformen Medea. Han är en av redaktörerna för MIT Press-boken Making Futures (2014); publikationen Vägen till samverkanssäkrad utbildning (2016) vilken behandlar hur samverkan kan integreras i högre utbildning; How the Lion Learned to Moonwalk (2014), en bok om hur man kan jobba med olika publiker för att skapa nya upplevelser inom den klassiska musiktraditionen, samt Prototyping Futures (2012) som på ett lite annorlunda sätt sammanfattar forskningscentret Medeas verksamhet.

Nyckelord: Strategisk kommunikation, vetenskaplig kommunikation och publicering, upphovsrätt (framförallt frågor om Open Access och Creative Commons-licensiering), medieproduktion (framförallt text och ljud) och metoder för omvärldsbevakning. Mest använda verktyg: Wordpress.Short description in English:

Richard is a co-worker at the University Executive Office (Universitetskansliet) and he is currently involved in research centers such as IOTAP and Medea. He is the co-editor of Making Futures (MIT Press, 2014), How the Lion Learned to Moonwalk (Malmö University, 2014), and Prototyping Futures (Malmö University, 2012).

Keywords: Strategic communication, scholarly communication and publishing, copyright (Open Access and Creative Commons), media production.