Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Richard Topgaard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektledare Richard Topgaard

Namn:Richard Topgaard
E-post:
Telefon: 040-6657355
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Richard Topgaard

Richard är anställd på avdelningen för Innovation och utveckling och jobbar nära forskare på bl.a. IOTAP och MedeaHan var en av redaktörerna för MIT Press-boken Making Futures (2014) där forskare vid Malmö högskola beskriver och analyserar designexperiment som är konkreta bidrag till socialt mer hållbara ”framtider”. Han var också redaktör för boken Vägen till samverkanssäkrad utbildning (2016) som handlar om hur samverkan kan integreras i högre utbildning; How the Lion Learned to Moonwalk (2014), en bok om hur man kan jobba med olika publiker för att skapa nya upplevelser inom den klassiska musiktraditionen, samt Prototyping Futures (2012) som på ett lite annorlunda sätt sammanfattar forskningscentret Medeas verksamhet.

Nyckelord: Strategisk kommunikation, vetenskaplig kommunikation och publicering, upphovsrätt (framförallt frågor om Open Access och Creative Commons-licensiering), medieproduktion (framförallt text och ljud) och metoder för omvärldsbevakning. Mest använda verktyg: Wordpress.Short description in English:

Richard is currently involved in research centers and research projects such as IOTAP and Medea. He was the co-editor of Making Futures (MIT Press, 2014), How the Lion Learned to Moonwalk (Malmö University, 2014), and Prototyping Futures (Malmö University, 2012).

Keywords: Strategic communication, scholarly communication and publishing, copyright (Open Access and Creative Commons), media production.