Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Puhls
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studieadministrativ handläggare Linda Puhls

Namn:Linda Puhls
E-post:
Telefon: 040-6657503
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Puhls