Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Individ och samhälle --- Gästforskare Robert Nilsson Mohammadi

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Mobil: 0725-717618
Webb:http://https://su-se.academia.edu/RobertNilssonMohammadi (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C432, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Robert Nilsson MohammadiRobert Nilsson Mohammadi undervisar och handleder vid institutionen Individ och samhälle, och är även doktorand vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. I det pågående avhandlingsarbetet undersöker han meningsskapande kring gruvarbetarstrejken i Malmfälten vintern 1969–70, främst med utgångspunkt i intervjuer (muntlig historia) med deltagare i denna strejk och i solidaritetsrörelsen som bildades kring den. Avhandlingen utgår ifrån ett intresse för hur enskilda aktörers minnesarbete kan användas för att skapa kunskap om det förflutna och dess representationer, och därmed aktiveras i historieskrivningen. Här drar Nils-son Mohammadi nytta av situationen att han själv gör muntlig historia, samtidigt som han undersöker texter inriktade på att ge de strejkande gruvarbetarna röst. Avhandlingen är också en ingång till forskning om 1960-talets sociala rörelser och kulturella förändringar.

Short description in English:
Robert Nilsson Mohammadi teaches and supervises the Department Individual and society, and is also a doctoral student at the Department of History at Stockholm University. In his on-going dissertation work he explores the meaningmaking surrounding the miners’ strike in the Norrbotten Ore Fields during the winter of 1969–70, mainly on the basis of interviews (oral history) with participants in the strike and the solidarity movement that was formed around it. The dissertation is based on an interest in how actors’ personal memory work can be used to create knowledge of the past and its representations, and in how actors can be activated in historical explorations and history-writing. Nilsson Mohammadi draws on the situation that he himself does oral history, while he also examines texts focused on giving voice to the striking miners. The dissertation marks the entry into further research on the 1960s social movements and cultural changes.