Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emil Stjernholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation Universitetslektor Emil Stjernholm

Namn:Emil Stjernholm
E-post:
Telefon: 040-6658055
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emil Stjernholm

Doktor i filmvetenskap och vik. lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Film- och mediehistoriker.Short description in English:

PhD in Film Studies and temporary Assistant Professor in Media and Communication Studies at Malmö University. Film and media historian.