Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gabriella Boisen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Doktorand Gabriella Boisen

Namn:Gabriella Boisen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gabriella Boisen