Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Frans af Malmborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetsadjunkt Frans af Malmborg

Namn:Frans af Malmborg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Frans af Malmborg