Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Karin Holm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Anna-Karin Holm

Namn:Anna-Karin Holm
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna-Karin Holm
Short description in English:

Student administrator for the International Programme of European Studies, Human Rights Courses & programme, Mänskliga Rättigheter-kurser samt programmet, Global Political Studies One Year master's programme. Mångfaldsstudier. Genusvetenskap - A-kursen.