Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Studieadministratör Anna-Karin Holm

Namn:Anna-Karin Holm
E-post:
Telefon: 040-66 57317
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Anna-Karin Holm
Short description in English:
Student administrator for the International Programme of European Studies, Human Rights Courses & programme, Mänskliga Rättigheter-kurser samt programmet, Global Political Studies One Year master's programme. Mångfaldsstudier. Genusvetenskap - A-kursen.