Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Helg Granbom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Anna Helg Granbom

Namn:Anna Helg Granbom
E-post:
Mobil: 0725-057647
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Helg Granbom

Universitetsadjunkt, undervisning främst i svenska som andraspråk, provortsansvarig för Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier), Malmö, uppdragsutbildningar i språkutvecklande undervisning