Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ handläggare Anders Kärrman

Namn:Anders Kärrman
E-post:
Telefon: 040-6657324
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Anders KärrmanGemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ handläggare Anders Kärrman

Namn:Anders Kärrman
E-post:
Telefon: 040-6657324
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Anders Kärrman