Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Lindblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt/Enhetschef Cecilia Lindblom

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-6657756
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Lindblom

Cecilia Lindblom är universitetsadjunkt och enhetschef på institutionen för Urbana studier inom enheten för ledarskap, organisation (LEO) & Företagsekonomi (FEK). Hon har en fil.kand i beteendevetenskap och är lärarutbildad. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp, kommunikation, konflikthantering och projektledning. Hon är verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå. Cecilia är ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och organisation(LEO) & Företagsekonomi (FEK).