Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt Cecilia Lindblom

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-6657756
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia LindblomCecilia Lindblom är fil.kand i Beteendevetenskap och lärarutbildad. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp och projektledning. Verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå.Ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och organisation(LEO)& Företagsekonomi (FEK).