Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Lindblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt/Enhetschef Cecilia Lindblom

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-6657756
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Lindblom

Cecilia Lindblom är fil.kand i Beteendevetenskap och lärarutbildad. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp och projektledning. Verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå.Ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och organisation(LEO)& Företagsekonomi (FEK).