Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Cecilia Lindblom

Namn:Cecilia Lindblom
E-post:
Telefon: 040-66 57756
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Cecilia LindblomCecilia Lindblom är fil.kand i Beteendevetenskap och lärarutbildad. Cecilia undervisar bla i psykologi, ledarskap/grupp och projektledning. Verksam inom reguljär-/och uppdragsutbildning på både grund-/och avancerad nivå.Ansvarig för och koordinering av uppdragsutbildning inom Ledarskap och organisation(LEO)& Företagsekonomi (FEK).