Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Gustafsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Samverkanskoordinator Daniel Gustafsson

Namn:Daniel Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6657816
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Gustafsson

Som samverkanskoordinator arbetar jag med ledningsstöd i frågor som rör lärosätets samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling, samt nyttiggörande av forskningsresultat. Jag kan erbjuda en överblick av lärosätets samverkansmönster och ge konkreta exempel på hur samverkan bidrar till att främja kvaliteten och relevansen i vår utbildning och forskning. Jag bevakar vidare den forsknings- och utbildningspolitiska utvecklingen på samverkansområdet och fungerar som handläggare i samband med lärosätets yttrande i dessa frågor. I mina arbetsuppgifter ingår att koordinera Malmö universitets samarbete med andra lärosäten i syfte att stärka och utveckla vår kompetens i frågor som rör samverkan. Jag bereder och handlägger även samverkansberedningens ärenden. Jag har avslutningsvis en bakgrund som samhällsforskare och lektor med fokus på mänskliga rättigheter samt genusaspekter av utvecklings-, freds- och konfliktfrågor. Min tidigare forskning har främst avhandlat organiserad brottslighet och handel med kvinnor och barn i sexuellt utnyttjande syfte, så kallat trafficking.Short description in English:

In my capacity as an external relations coordinator, I provide management support related to education and research collaboration. I further monitor Malmö University´s collaboration with external actors and promote examples of how collaboration strengthen the relevance and quality in education and research. Moreover, I monitor the national research politics and administrate Malmö University´s official response. I also coordinate Malmö University´s cooperation with other Universities in matters related to collaboration. Finally, I have a background as an Assistant Professor with a focus on human rights and gender aspects of peace, conflict and development. My previous research has mainly concerned organised crime and trafficking of women and children for the purpose of commercial sexual exploitation.